4. Nevýrobní sektor - pomocné pozice

4. Nevýrobní sektor - pomocné pozice

Sdílení pracovního místa osobami se zdravotním postižením (OZP) na pozici pomocný pracovník

 

 • V Dánsku jsou sdílená pracovní místa využívána především pro integraci osob se zdravotním postižením (OZP).
 • Jde o programy skanejob nebo flex-job, v obou případech zaměstnavatel zaměstnává OZP na snížený úvazek a hradí určitý poměr mzdy, většinou 1/3 zbytek mzdy (do výše plného úvazku) pak doplácí místní úřad práce.
 • Zaměstnanec zaměstnaný v režimu flex-job často sdílí pracovní místo s jiným zaměstnancem ve stejném režimu, nebo je doplněn zaměstnancem, který pracuje na plný úvazek. Například tři pracovníci v rámci flex-job sdílejí jedno pracovní místo v recepci soukromé společnosti, nebo jeden zaměstnanec na plný úvazek sdílí administrativní pozici s pracovníkem, který využívá flex-job.
 • Význam sdílení často umocňuje to, že běžný pracovník poskytuje zaměstnanci v režimu flex-job i pomoc a podporu.
 • Každých pět let musí zástupci místní správy přehodnotit, zda jsou jejich klienti využívající flex-job schopni pracovat.

 

​Příklad dobré praxe: 
​Pomocné práce v bytovém komplexu pro OZP (Esbjerg Commune, Dánsko)

 • ​Bytový komplex Esbjerg Commune (EC) má 65 zaměstnanců, většinou se jedná o sociální pracovníky a pomocné profese. Flexibilní formy práce jsou zde považovány za samozřejmost. Celkem 18 lidí zde pracuje na částečný úvazek, dále využívají flex-job a senior-jobs.
 • V současné době zde pracují na flex-job dvě osoby, obě dělají pomocné práce.
 • Jednomu z pracovníků je 59 let a pracuje na flex-job, protože je po infarktu, jeho pracovní doba je od 7h do 12h. Náplň práce je údržba objektu, správa vozového parku a péče o zeleň.
 • Místo sdílí s pracovníkem na plný úvazek, který pracuje od 7h do 15h, ten mu poskytuje podporu, vzájemně si pomáhají a učí se od sebe. Každé tři měsíce pak probíhá pohovor s nadřízeným mentorem.
 • Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou. Bez stáních dotací by toto místo fungovalo jen těžko a zaměstnanci by se výrazně snížila životní úroveň.
 • Samotný zaměstnanec v režimu flex-job je na pozici velmi spokojen a chtěl by zde zůstat do důchodového věku.