3. Nevýrobní sektor - administrativní pozice

3. Nevýrobní sektor - administrativní pozice

​Sdílení pracovního místa na pozici recepční/asistentka

 • Úvazek tohoto sdíleného místa obvykle nepřekračuje 40h týdně, dva sdílející zaměstnanci zpravidla pracují na poloviční úvazek.
 • Pracovní doba bývá většinou nastavena nadřízeným, v případě potřeby si ale zaměstnanci vychází vstříc a zastupují se.
 • Střídají se během dne (4 + 4 hodiny) a kolem poledne si předávají agendu, nebo se střídají uprostřed týdne (ve středu si předávají agendu).
 • Je výhodou, pokud se zaměstnanci částečně znají, ale není to pravidlem.
 • Zaměstnanci obvykle sdílí všechny cíle a povinnosti. Za výkon pracovní pozice jsou hodnoceni společně.
 • Zaměstnanci většinou sdílí všechno pracovní vybavení, tj. PC, e-mail, telefon, stůl atd.
 • V případě nemocí či dovolených jsou oba sdílející pracovníci připraveni se zastoupit.

 

Příklad dobré praxe: 
​Recepční/asistentka v HR oddělení banky

 
 • Sdílené pracovní místo na 42 hodin týdně, kombinace dvou polovičních úvazků, každá pracovnice na 21 hodin týdně.
 • Organizace pracovní doby nastavena po dohodě s nadřízeným.
 • Pracovní doba je rozdělena od pondělí do středy a od středy do pátku. Ve středu si cca 1-2 hodiny předávají agendu.
 • Jedna se vracela po 6 letech z rodičovské dovolené a druhá studovala. Ani jedna z nich tedy nemohla nastoupit na celý úvazek.
 • Agendu jim předala kolegyně, kterou povýšili na novou pozici a stala se jejich přímou nadřízenou.
 • Sdílejí všechny pracovní povinnosti a odpovědnosti.
 • Sdílejí veškeré vybavení, tj. včetně PC., e-mailu, telefonu, stolu atd. Ke spolupráci používají většinou cloudové řešení.
 • V době nemoci i dovolených se zastupují.
 • SPM funguje již ¾ roku.