2. Nevýrobní sektor - specialista/expert

2. Nevýrobní sektor - specialista/expert

​Sdílení pracovního místa na pozici specialisty/experta​

 • Úvazek tohoto sdíleného místa obvykle nepřekračuje 40h týdně, dva sdílející zaměstnanci zpravidla pracují na poloviční úvazek.
 • Obvykle si nastavují pracovní dobu sami, model pak lépe funguje. Pouze část z této doby je pevně definována nadřízeným.
 • Střídají se během dne (4 + 4 hodiny) a kolem poledne si předávají agendu, nebo se střídají uprostřed týdne (ve středu si předávají agendu).
 • Je výhodou, pokud se zaměstnanci částečně znají, ale není to pravidlem.
 • Nadřízený předem nastaví společné cíle, za které jsou odpovědní oba. Následně stanoví jednotlivé cíle, za které odpovídá pouze daný pracovník. Dle toho pak probíhá i hodnocení.
 • Sdílení vybavení pracovního místa je individuální, na některých pozicích je možné, jinde má každý svůj notebook. Mohou a nemusí sdílet e-mailovou schránku.
 • Sdílející pracovníci na počátku spolu s nadřízeným informují kolegy o tom, kdo z nich kdy bude přítomen a sdělí, že je možné se s jakoukoli záležitostí obracet na kteréhokoli z nich.
 • V případě nemocí či dovolených jsou oba sdílející pracovníci připraveni se zastoupit.

​Příklad dobré praxe:
​Finanční manažerka školy

  

 • Sdílené pracovní místo na 40 hodin týdně, kombinace dvou polovičních úvazků, každá pracovnice na 20 hodin týdně.
 • Pracovní doba byla zpočátku souběžná, 4 hodiny denně, poté jedna chodila dříve ráno, druhá odcházela později odpoledne a 3 hodiny se překrývaly. Organizaci pracovní doby si nastavily samy po dohodě s nadřízeným.
 • Nastoupily jako nové zaměstnankyně, částečně se znaly, obě měly malé děti, ani jedna si netroufala na plný úvazek.
 • Agendu jim předávala kolegyně odcházející do důchodu, která ještě 3 měsíce pracovala souběžně s nimi na 2 hodiny v týdnu.
 • Sdílely informace a společně plánovaly další kroky.
 • Byly zodpovědné za veškeré účetnictví školy, mzdovou i personální agendu. Společnou odpovědnost měly za veškeré reporty a komunikaci školy s dalšími institucemi. Agendu konkrétních zaměstnanců si rozdělily abecedně a zodpovídala každá za svoji část.
 • Sdílely větší stůl, počítač, nástěnku a pevný telefon. Každá měla svůj počítač. Nesdílely e-mailovou schránku, ale dávaly se vždy do kopie e-mailů.
 • V době nemoci i dovolených se zastupovaly.
 • SPM zaniklo po 5 letech přirozenou cestou, jedna povýšila na pozici ekonomické ředitelky, druhá má na starosti kompletní účetnictví školy. Obě nyní pracují na plný úvazek.