4. Výrobní sektor - dělnická pozice

4. Výrobní sektor - dělnická pozice

Sdílení pracovního místa na dělnické pozici ve výrobní firmě​

 • Úvazek tohoto sdíleného místa obvykle nepřekračuje 40h týdně, dva sdílející zaměstnanci zpravidla pracují na poloviční úvazek.
 • Pracovní doba do značné míry vychází z nastavení směn v daném provozu.
 • Střídají se během dne (4 + 4 hodiny), nebo se střídají uprostřed týdne (ve středu si předávají práci).
 • Je výhodou, pokud se zaměstnanci částečně znají, ale není to pravidlem.
 • Nadřízený předem nastaví společné cíle, za které jsou odpovědni oba. Následně stanoví jednotlivé cíle, za které odpovídá pouze daný pracovník. Dle toho pak probíhá i hodnocení.
 • Sdílení probíhá na jednom pracovním místě a zaměstnanci spolu sdílí i vybavení pracovního místa
 • V případě nemocí či dovolených je určena třetí osoba, zaměstnaná na plný úvazek, která může zastoupit jednotlivé pracovníky.


Příklad dobré praxe: 
Snížené úvazky na dělnických pozicích v předdůchodovém věku

 • Snížené úvazky jsou uplatňovány v rámci směnného provozu, často jde o kombinaci dvou polovičních úvazků, zaměstnanců zapojených do předdůchodového programu.
 • Do předdůchodového programu se může přihlásit každý zaměstnanec v době tří let před nárokem na starobní důchod. 
 • Pokud zaměstnanec vstoupí do programu, zaváže se odpracovat 50% času, který mu určuje fond pracovní doby a zbylých 50 % je v režimu překážek v práci. Každý měsíc pak obdrží 100 % mzdy za práci na plný úvazek.
 • Místo sdílí s jiným zaměstnancem ze stejného programu, případně je doplněn agenturním pracovníkem.
 • Zastupitelnost zaměstnanců na sdílených místech se řeší zapojením dalšího zaměstnance, který je zaměstnán na plný úvazek a v případě potřeby je může zastoupit.
 • Sdílení může probíhat v různých variantách, pracovník každý den odpracuje 3,75 hod. Další variantou je, že oba pracovníci ve dvou po sobě jdoucích týdnech odpracují každý pět dnů dle vlastní domluvy.