3. Výrobní sektor - administrativní pozice

3. Výrobní sektor - administrativní pozice

Sdílení pracovního místa na administrativní pozici

 • Sdílené místo v administrativě obvykle nepřekračuje 40 hodin týdně, dva sdílející zaměstnanci zpravidla pracují na poloviční úvazek.
 • Pracovní doba bývá většinou nastavena nadřízeným, v případě potřeby se zaměstnanci zastupují.
 • Zaměstnanci se střídají během dne (4 + 4 hodiny) a kolem poledne si předávají agendu, nebo se střídají uprostřed týdne (ve středu si předávají agendu).
 • Je výhodou, pokud se zaměstnanci částečně znají, ale není to pravidlem.
 • Zaměstnanci obvykle sdílí všechny cíle a povinnosti. Za výkon pracovní pozice jsou hodnoceni společně.
 • Zaměstnanci obvykle sdílí pracovní vybavení, tj. PC, e-mail, telefon, stůl atd.
 • Sdílející pracovníci na počátku spolu s nadřízeným informují kolegy o tom, kdo z nich kdy bude přítomen a sdělí, že je možné se s jakoukoli záležitostí obracet na kteréhokoli z nich.
 • V případě nemocí či dovolených jsou oba sdílející pracovníci připraveni se zastoupit.

​Příklad dobré praxe: 
​HR asistentka ve společnosti Lubiam (Miláno, Itálie)

            

 

 • Sdílené pracovní místo na 40 hodin týdně, kombinace dvou polovičních úvazků, každá pracovnice na 20 hodin týdně.
 • Každá pracuje 2,5 dne v týdnu. Jednou týdně si cca 2 hodiny předávají agendu.
 • Rozdělení pracovní doby není pevně dané, zaměstnankyně si rozdělení organizují samy dle svých potřeb tak, aby byla vždy jedna z nich přítomna na pracovišti.
 • Zaměstnankyně sdílí všechny povinnosti i odpovědnosti.
 • Sdílejí veškeré vybavení pracovního mísa (PC, stůl…).
 • V době nemoci i dovolených se bez problémů zastupují.