2. Výrobní sektor - specialista/expert

2. Výrobní sektor - specialista/expert

 

Sdílení pracovního místa na pozici specialisty/experta

 • Úvazek tohoto sdíleného místa obvykle nepřekračuje 40h týdně, dva sdílející zaměstnanci zpravidla pracují na poloviční úvazek.
 • Obvykle si nastavují pracovní dobu sami, model pak lépe funguje. Pouze část z této doby je pevně definována nadřízeným.
 • Střídají se během dne (4 + 4 hodiny) a kolem poledne si předávají agendu, nebo se střídají uprostřed týdne (ve středu si předávají agendu).
 • Je výhodou, pokud se zaměstnanci částečně znají, ale není to pravidlem.
 • Nadřízený předem nastaví společné cíle, za které jsou odpovědni oba. Následně stanoví jednotlivé cíle, za které odpovídá pouze daný pracovník. Dle toho pak probíhá i hodnocení.
 • Sdílení vybavení pracovního místa je individuální, na některých pozicích je možné, jinde má každý svůj notebook. Mohou a nemusí sdílet e-mailovou schránku.
 • Sdílející pracovníci na počátku spolu s nadřízeným informují kolegy o tom, kdo z nich kdy bude přítomen a sdělí, že je možné se s jakoukoli záležitostí obracet na kteréhokoli z nich.
 • V případě nemocí či dovolených jsou oba sdílející pracovníci připraveni se zastoupit.

​Příklad dobré praxe: 
​Systémový kontrolor kvality (Mantova, Itálie)

 

 
 • Sdílené pracovní místo na 40 hodin týdně, kombinace dvou polovičních úvazků, vzniklo mezi matkou a dcerou, každá pracovnice na 20 hodin týdně.
 • Jedna pracuje vždy 4 hodiny dopoledne, druhá 4 hodiny odpoledne. V poledne dochází k předání agendy.
 • Maminka měla zdravotní problémy, nedokázala pracovat 8 hodin denně. Dcera sháněla zaměstnání.
 • Obě mají smlouvu o sdíleném místě a v ní přesně definované povinnosti, dle kterých jsou hodnoceny.
 • Impuls pro zavedení sdíleného pracovního místa přišel od maminky.
 • Maminka dělá dopoledne složitější úkony, má 15ti letou praxi, zároveň funguje jako mentor v rámci firmy a zaučuje také svoji dceru. Obě mají zájem, aby sdílené místo bez problémů fungovalo.
 • Sdílejí veškeré vybavení pracovního místa včetně nákladného testovacích zařízení.
 • V době nemoci i dovolených se bez problémů zastupují.
 • Kolegové i nadřízení hodnotí toto sdílené místo velmi pozitivně. Zpestřilo pracovní život, je příkladem pro ostatní.
 • Sdílené pracovní místo trvá již 3 roky. Maminka i dcera takto plánují pracovat i nadále.