1. Výrobní sektor - manažerská pozice

1. Výrobní sektor - manažerská pozice

Sdílení pracovního místa na manažerské pozici​

 • Tato forma sdíleného místa obvykle překračuje 40h týdně, dva sdílející zaměstnanci zpravidla pracují na 60 % celého úvazku.
 • Pracovní dobu si obvykle stanovují sami po dohodě s nadřízeným.
 • Obvykle pracují některé dny společně (většinou uprostřed týdne) a jeden den v týdnu mají volno.
 • Zaměstnanci se většinou znají, nutná je vysoká důvěra a nulová konkurence.
 • Zaměstnanci si sami rozdělují kompetence a agendu po dohodě s nadřízeným. Hodnoceni jsou obvykle jako celek.
 • Sdílející obvykle sdílí pracovní stůl, každý má svůj notebook i telefon. Většinou nesdílejí e-mailovou schránku.
 • Sdílející pracovníci na počátku spolu s nadřízeným informují kolegy o tom, kdo z nich kdy bude přítomen. Vysvětlí rozdělení kompetencí a systém práce s podřízenými. Podřízení mohou spadat pod oba sdílející nebo mohou být rozděleni.
 • V případě nemocí či dovolených jsou oba sdílející pracovníci připraveni se zastoupit​.

Příklad dobré praxe: 
​Manažer prodeje a logistiky

​          
 
 • Sdílející zaměstnankyně pracují na 60 % celého úvazku, tedy 25 hodin týdně.
 • Obě pracovnice byly po rodičovské dovolené.
 • Jedna má volno v pondělí, druhá v pátek, ve středu ráno si předávají agendu.
 • Impuls pro zavedení sdíleného pracovního místa přišel od jedné z pracovnic. Chtěla si zachovat zajímavou práci, ale nechtěla už částečný úvazek z důvodu stresu.
 • Zaměstnankyně se předem znaly.
 • Když je jedna v kanceláři, druhá má home office. Sdílí PC a stůl. Každá má svůj vlastní mail a vkládají se do kopií.
 • Kompletně sdílí agendu, žádná z nich nemá svoji vlastní. Mají rozdělené pouze podřízené.
 • V době nemoci i dovolených se bez problémů zastupují.
 • Kolegové i nadřízení hodnotí toto sdílené místo velmi pozitivně. 
 

 

Galerie