Job sharing  v SOŠ Liberec

Job sharing v SOŠ Liberec

03.12.2015

1978 0 0

 Martina se po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze odstěhovala za svým manželem do Liberce. Narodily se jim dvě děti a ona po čtyřleté rodičovšké dovolené bez jakýchkoli pracovních kontaktů sháněla pracovní místo. Přišla na pohovor do Střední odborné školy v Liberci. Svými schopnostmi i odhodláním zaujala vedení školy a dostala nabídku na místo účetní. Školství však pro ni byla zcela neznámá oblast a na plný úvazek si díky péči o dvě děti netroufala. Řediteli školy tedy navhrla, že zná ještě jednu maminku, která má stejnou kvalifikaci. Pan ředitel byl natolik osvícený, že si sjednal pohovor i s ní a následně oběma nabídl sdílené místo.

Sdílení pracovního místa trvalo velmi úspěšně 5 let. Každá pracovala čtyři hodiny denně. Část agendy měly společnou, část individuální. V době nemoci dětí či dovolených se zastupovaly, nevznikl jediný problém. Dobře komunikovaly jak s kolegy, tak i mezi sebou. Nic nezakrývaly. Obě shodně tvrdí, že základem úspěchu byla transparentnost a ochota vzájemně spolupracovat.
 
Sdílené místo zaniklo přirozenou cestou. Děti odrostly a obě byly připravené pracovat na plný úvazek. Tou dobou se uvolnilo místo ekonomické ředitelky školy. Martina jej převzala a Pavla nyní vede kompletní účetní agendu. Jsou ve škole již osmým rokem a dodnes jsou vedení vděčné za svůj start po mateřské dovolené.