Česká republika výrazně zaostává v nabídce flexibilních forem práce za průměrem EU, a to navzdory vysoké poptávce ze strany uchazečů i zájemců o práci. Konkrétně sdílená místa využívá v ČR pouze 7 % firem, v  zahraničí se naopak tento koncept velmi rychle rozvíjí, v Německu jej využívá 20 %, ve Vel. Británii 48 % firem. Zpravidla jde o administrativní pozice, kdy dva pracovníci sdílejí náplň jednoho plného úvazku dvěma částečnými úvazky a pracují jako tým.

Potenciál konceptu je mezi českými zaměstnavateli významný, sdílená místa by využila až třetina firem. Dalšímu rozvoji však brání obavy zaměstnavatelů z vyšších nákladů, vysokého daňového zatížení i absence metodické, legislativní a finanční podpory.

Největší přínos sdílených míst spočívá ve zvýšení zaměstnanosti rodičů (především žen) na/po rodičovské dovolené. Tato skupina je v praxi nejčastěji využívá a také nejčastěji poptává (55 %). Právě zaměstnanost žen ve věku 30–34 let v ČR je nejnižší v EU, nezaměstnanost žen ve věku 35–39 let je nejvyšší v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi. Sdílené úvazky by byly vhodným řešením pro jejich návrat na trh práce. Zaměstnancům umožňují sladit rodinný a pracovní život, učit se vzájemně od sebe, rozdělit si úkoly podle silných stránek, oproti částečným úvazkům zde odpadá práce přesčas a stres z nepřítomnosti na pracovišti. Zaměstnavatelé naopak získají v důsledku vyšší množství odvedené práce, přístup k nové skupině vysoce motivovaných a kvalifikovaných zaměstnanců apod. 

Mezigenerační sdílení má v rámci rozvoje sdílených míst velký potenciál, v české praxi bohužel funguje ojediněle, spolupráce generací je problematická. O sdílené úvazky má nižší zájem právě starší generace lidí 50+. Ani v zahraničí se tento koncept nerozvinul.

V rámci projektu vznikl nástroj (on-line platforma) Fleximetr.cz, na které se právě nacházítge. Uživatelům poskytuje informace o sdílených pracovních místech a slouží k vyhodnocení připravenosti firem k jejich zavádění. Nyní je zde registrováno 657 firem. Dále v rámci projektu vznikla sada návrhů na systémová opatření k rozvoji sdílených míst, která je v těchto dnech předkládána Ministerstvu práce a sociálních věcí.

  • Sleva na dani pro zaměstnávání osob s dítětem do 6 let: 3 % pro zaměstnavatele a 2,5 % zaměstnance (není vysoká, v souladu s EU standardy, motivační, dopad do státního rozpočtu bude ve výsledku kladný).

  • Dotace formou projektů jako pilotní podpora: finanční příspěvek na sdílené místo ve výši 30 000 Kč za rok (založeno na mediánu hrubé měsíční mzdy, rentabilní podpora by neměla přesáhnout 30 mil. Kč za rok).

  • Legislativní ukotvení: pokud dojde k finančnímu zvýhodnění sdíleného místa, je vhodné jej legislativně zakotvit (viz Německo, Slovensko, Itálie), je připraven návrh znění.

  • Osvěta a politická priorita tématu: je klíčovým faktorem rozvoje, je připraven návrh opatření i v této oblasti.

I nadále se intenzivně snažíme o rozvoj flexibilních forem práce, konkrétně sdílených pracovních míst v České republice.