Job sharing v UK

Job sharing v UK

02.09.2015

2009 0 0

V zahraničí za posledních deset let podíl sdílených míst prudce rostl. Ve Velké Británii v roce 2003 využívalo sdílené pracovní místo 38 % zaměstnavatelů, v roce 2013 to bylo 54 %. K prudkému nárůstu po roce 2003 vedlo ustanovení práva požádat zaměstnavatele o flexibilní formu práce. Zaměstnavatel této žádosti nemusí vyhovět, ale musí ji posoudit.

Graf Job-sharing ve Velké Británii

BIS, 2014

Sdílené pracovní místo je převážně využíváno matkami s malými dětmi a je rozšířeno nejen na juniorských pozicích, ale čím dál častěji vzniká i na pozicích seniorských. Velmi často se jedná o vysoce náročné pozice ve vedení lidí, jako jsou např. brand manažeři, risk manažeři, HR manažeři a talent manažeři.

Job-sharing je ve Velké Británii populární především ve veřejné správě. V současné době je každá pozice nabízena jako sdílené pracovní místo, pokud tomu nebrání provozní důvody. Zaměstnavatelé toto opatření respektují. V roce 2011 pracovalo ve veřejné správě na sdíleném místě či na zkrácený úvazek 25 % zaměstnanců. K rozvoji job-sharingu vede i ustanovení kontaktních zaměstnanců, jež touto formou sami pracují. Ostatní zaměstnanci se na ně mohou obracet s dotazy či žádostí o pomoc při realizaci sdíleného pracovního místa (tj. domluva s nadřízeným, nalezení vhodného partnera na sdílení, rozdělení pracovní doby atd.). Ochota nabízet flexibilní formy práce je vedena snahou zvýšit atraktivitu zaměstnání ve veřejné správě a kompenzovat tím nižší platy ve srovnání se soukromým sektorem.

Pracovní místo sdílí i Deputy Directors (Deborah a Anna) Odboru strategie na britském Úřadě vlády. Deborah má dvě malé děti a důležitá je pro ní zajímavá práce i čas na rodinu. Vzhledem k vysoké náročnosti této pozice nebyl částečný úvazek dostačující a job-sharing byl řešením. Díky sdílení totiž odpadl stres z nepřítomnosti či práce přesčas. Obě zaměstnankyně fungují jako tým. Deborah pracuje od pondělí do středy a Anna ve čtvrtek, v pátek a v pondělí. V pondělí ráno si vždy práci předají. Obě jsou spokojené a spokojený je i jejich nadřízený, práce je totiž vždy včas odvedená.