Bezplatný seminář

Bezplatný seminář

06.08.2015

1888 3

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE A SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA V PRAXI

Kde: Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 7, Praha 7

Kdy: V úterý 22. 9. 2015 od 10.00 do 12.00

Témata semináře

  • Vývoj a současná situace flexibilních forem práce v ČR na základě výsledků rozsáhlého výzkumu mezi českými zaměstnavateli, zaměstnanci a dalšími skupinami na trhu práce
  • Příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí
  • Výhody flexibilních forem práce coby zajímavého benefitu pro zaměstnance i zaměstnavatele
  • Aplikace, která testuje potenciál firmy pro využívání sdílení pracovních míst a pomáhá s jeho zaváděním
  • Možnost využití těchto forem práce přímo ve Vaší firmě
  • Možnost využití mezigeneračního učení pro rozvoj zaměstnanců

Během školení si budete moci vypracovat vlastní strategii rozvoje flexibilních forem práce včetně návrhu modelu sdíleného pracovního místa, který bude vycházet z praxe Vaší společnosti.

Na konci semináře se dozvíte více o navazujícím projektu zaměřeném na přímou podporu vytváření sdílených pracovních míst.

Přihlásit se můžete na email: michal.broz@fdv.mpsv.cz